Chính Sách Bảo Mật 78Win | Cập nhật 2024

Chính sách bảo mật tại 78Win đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự đáng tin cậy của chúng tôi trong mắt khách hàng. Đây là một tài liệu mang tính chất cực kỳ quan trọng, đồng thời là cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi công khai và minh bạch về quy trình thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách bảo mật của 78Win.

Thông tin chính sách bảo mật 78Win

Ngyên tắc 78Win bảo vệ dữ liệu người dùng

Chính sách bảo mật tại 78Win được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, tối thiểu, và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

 • Tính minh bạch: Chúng tôi cam kết thực hiện mọi hoạt động xử lý dữ liệu một cách minh bạch và rõ ràng.
 • Tối thiểu: Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình, giảm thiểu sự can thiệp vào quyền riêng tư của bạn.
 • Hạn chế: Thông tin của bạn chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định rõ ràng trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, đảm bảo tính hợp pháp và công bằng.
 • Chính xác: Chúng tôi cam kết duy trì tính chính xác và cập nhật của thông tin cá nhân của bạn, đảm bảo rằng nó luôn phản ánh đúng với thực tế.
 • Bảo mật: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ chống lại truy cập trái phép và sử dụng không đúng mục đích.

  Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  Loại thông tin mà 78Win sẽ thu thập bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn.
  • Thông tin tài khoản: Bao gồm tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ IP của bạn.
  • Thông tin hoạt động: Bao gồm lịch sử giao dịch, trò chơi ưa thích và thời gian sử dụng dịch vụ.
  • Thông tin thiết bị: Bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt mà bạn sử dụng.

  Mục đích sử dụng thông tin

  • Cung cấp dịch vụ: Để tạo tài khoản, xử lý giao dịch và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm: Để đề xuất các trò chơi phù hợp và cải thiện trải nghiệm chung.
  • Phân tích thống kê: Để hiểu cách người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cải thiện chúng.
  • Marketing: Để gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi.

  Bảo vệ thông tin thanh toán

  Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ thông tin thanh toán của bạn rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật mới nhất, bao gồm mã hóa đầu cuối và xác thực hai yếu tố, để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng và thông tin tài chính của bạn.

  Lưu trữ và bảo mật dữ liệu

  • Lưu trữ an toàn: Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa.
  • Truy cập giới hạn: Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.
  • Bản sao lưu thường xuyên: Chúng tôi thực hiện bản sao lưu dữ liệu thường xuyên để đảm bảo an toàn dữ liệu trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc hư hỏng.

  Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

  Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ để họ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, chẳng hạn như xử lý thanh toán hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.
  • Cơ quan pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với cơ quan pháp luật khi chúng tôi được yêu cầu hợp pháp phải làm như vậy hoặc khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết để bảo vệ quyền của mình hoặc quyền của người khác.

  Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân

  Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể:

  • Truy cập: Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về bạn.
  • Sửa đổi: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu nó không chính xác hoặc đã lỗi thời.
  • Xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp.
  • Hạn chế: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp.
  • Tính di động: Bạn có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình sang một nhà cung cấp dịch vụ khác.

  An toàn tài khoản

  Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình khỏi truy cập trái phép. Đảm bảo sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với người khác.

  Cập nhật Chính sách bảo mật

  Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi về dịch vụ của mình hoặc các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi thay đổi bằng cách công bố Chính sách bảo mật được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

  Liên hệ với chúng tôi về Chính sách bảo mật

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

  Kết luận

  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn, đáng tin cậy. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn theo cách có trách nhiệm và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.